108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Библиотека

Книгите са съкровище!

    Първото и най-важно нещо за едно училище е изграждането и поддържането на библиотека, която да обслужва всестранните интереси и потребности на читателите. От създаването на училището през 1972 година до днес фондът на библиотеката непрекъснато се обогатява. В момента тя предлага на своите читатели  заглавия от българската и чуждестранна литература от всички отрасли на знанието, съобразени с интересите на разнообразната си читателска аудитория. 
      Библиотеката се ползва както от ученици от първи до дванадесети клас, така също от учители. Ето защо въпросът с постоянното и` обогатяване за нова, актуална и стойностна литература е много важен. От училищния бюджет са заделени средства и е извършен пълен ремонт и обновяване на библиотеката. Функционират компютърна система и мултифункционално устройство, които са в помощ на читателите.  

 


библиотекаБиблиотекаБиблиотека