108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


"Ваканция, здравей! Да играем безопасно!"

На 10 май отборът на 108 СУ "Никола Беловеждов" се класира на II място от общо 9 отбора от столицата

в състезанието "Ваканция, здравей! Да играем безопасно!", организирано по повод

Националната програма „Работа на полицията в училищата".

Програмата има за цел да засили присъствието на полицейските служители в учебните заведения и

запознаване на децата с теми, които да доведат до намаляване на противообществените прояви и престъпления,

извършвани от малолетни и непълнолетни и повишаване на тяхната сигурност и безопасност.

Състезателите от V А клас - Михаил Томов, Симеон Кондаков, Радина Василева и Радина Йорданова,

бяха подготвени от инспектора от „Детска педагогическа стая“ господин Митов и кл. р-л Ц. Василева.

Даниел Борисов и Даниела Димитрова, също ученици от V А клас, се включиха като резерви

и взеха активно участие в игрите с публиката.