108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


График на изпитите за НВО и ДЗИ за учебната 2016/2017 г.

25 Септември 2015 г.

 

Подробна информация за НВО и ДЗИ за учебната 2016/2017 г. ще получите на

нашият сайт - страница "Учебни дейности"/ НВО и ДЗИ, както и на сайта на МОН.