108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


ДЕН на ЗЕМЯТА

На 22 април всяка година се отбелязва Денят на Земята  за защита на природата.

В 108 СУ "Никола Беловеждов" също отбелязахме деня посветен на грижата

за планетата с различни инициативи.

По този повод, ученици от 108-мо СУ „Никола Беловеждов“

в район „Искър“, подхраниха с компост почвата на дърветата и растенията в училищния двор.

Заедно с тях беше и общинският съветник Лорита Радева, която е председател на

"Постоянната комисия по опазване на околна среда" към Столичния общински съвет.

Инициативата „Да нахраним дърветата“ се провежда по идея на г-жа Радева,

съвместно с районната администрация. 

В 108-мо СУ заедно с децата в инициативата се включи и директорът на училището

Ваня Джурова и зам.кмета на район „Искър“ Петър Моллов. 

   

Същият ден в клуба на училището се състоя и презентация

на тема „Изкуствените спътници и наблюдение на Земята от Космоса“.

Лектор на събитието бе Николай Томов - член на

УС на Клъстер "Аерокосмически технологии, изследвания и приложения - CASTRA".

Той запозна учениците и преподавателите с най-съвременните средства и

методи за изследване на планетата и с принципа на работа на изкуствените спътници.

Г-н Томов подчерта огромната роля на съвременните технологии в мониторинга на атмосферата,

хидросферата и литосферата на Земята с цел справяне с все по-задълбочаващите се екологични проблеми.

От презентацията учениците научиха как самите те биха могли да се включат и подпомогнат работата на

учените в тази насока.

  

 

Отново във връзка с Деня на Земята бе организирана и изложба на ученически рисунки на тема „Бъдещето на Земята през моите очи“.