108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


ДЕН на ЗЕМЯТА

На 22 април всяка година се отбелязва Денят на Земята  за защита на природата.

В нашето 108 СУ "Никола Беловеждов" също отбелязахме деня посветен на грижата

за планетата и оценяването на ценността на благата, които тя ни дава с разнообразни прояви,

посветени на опазването на околната среда:

Открит урок с презентации на тема "Ден на ЗЕМЯТА"

   

Засаждане на фиданки в двора на учелището ни

  

 

Почистване на паметника на Капитан Димитър Списаревски 

Изложба

  

Рисунки на асфалт от учениците от:

2б клас с класен ръководител Таня Александрова,

4а и 4г с учител целодневно обучение Камелия Кръстева 

  

Пролетно почистване  и окопаване земните площи в двора на училището.