108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

 

 По повод Деня на народните будители район „Искър“ връчи награди

на преподаватели в знак на признателност за постигнати високи резултати

в професионалната дейност и за принос в българското образование.

От 108 СУ “Никола Беловеждов” за високи постижения в своите области

бяха отличени следните учители:

Галина Алексиева - старши учител

Ели Видинова - старши учител

Любка Стоянова - старши учител

Фиданка Димитрова - заместник директор

 За постигнати успехи отличия грамоти получиха и следните ученици:

Виктор Боев , XII Б

Илона Йорданова, XII A

Мария Петрова, XII Б