108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Ден на Ученическото самоуправление

    По традиция в 108 СУ „Никола Беловеждов” се проведе Ден на ученическото самоуправление,

организирано от Ръководството на 108 СУ "Никола Беловеждов" и Ученическия парламент.

    За Деня на Ученическото самоуправление, учениците избраха следните позиции:

Директор - Йоана Церовска

Заместник Директори:

Виктор Боев от X Б клас 

              и  

                                            Венцислав Върбанов от XI А клас

Учител по Български език и литература - Александра Иванова от X А клас

Учител по Английски език - Христиан Симеонов от X А клас

Учител по Руски език - Иванина Иванова от XI А клас

Учител по Математика - Виктория Азманова от XI А клас

Учител по Информатика и Информационни технологии - Христо Русинов от X Б клас

Учител по История - Габриела Кацарева от X Б клас

Учител по ФВС -Калоян Наков и Алек Владимиров

Учител по Предприемачество - Цветан Ставрев от XI А клас 

 

Учениците се справиха отлично с предизвикателството да бъдат учители, Директор и Заместник Директори.