108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


ДЗИ

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ  ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

 

21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ 

23.05.2018 г. – втори ДЗИ