108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


ДЗИ

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ  ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 г.

 

19.05.2017 г. – ДЗИ по БЕЛ 

22.05.2017 г. – втори ДЗИ