108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


ДЗИ

Заповед на министъра на образованието и науката за провеждането на държавни

зрелостни изпити за учебната 2018/2019 г.

 

 

 XII клас

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ 

23.05.2019 г. – втори ДЗИ