108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Екип

      Първият Директор на 108-мо училище е Вела Константинова.

От 21 март 2005 година Директор е Ваня Джурова.

Заместник директори  са: 

- по учебната дейност - Фиданка Димитрова и Татяна Дечева

- по административно стопанската дейност -  Виктория Георгиева.

      Преподавателите в 108 СУ "Никола Беловеждов"   са педагози с дългогодишен стаж и житейски опит. Професионалната  им квалификация е съобразена с изискванията на МОН. Много от учителите имат както бакалавърска и магистърска степен, така и магистърски степени по няколко учебни дисциплини.

      В училището непрекъснато се провеждат курсове за повишаване нивото на преподавателската дейност. Екипът от преподаватели организира и осъществява множество проекти по програми спуснати от МОН.

     Под ръководството на учителите в училището се осъществяват множество извънкласни  дейности : посещения на театрални постановки, балет, опера, екскурзии и други.