108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Забавни игри

ПОБЕДА! ПОБЕДА! ПОБЕДА!

На районния, междуучилищен турнир по волейбол,

всички отбори от 108 СУ "Никола Беловеждов" се завърнаха

като победители.

Турнирът се проведе в 4 ОУ "Джон Атанасов" кв. Дружба, район Искър.

Отборите от 108 СУ "Никола Беловеждов" от всички възрастови групи

нямаха равни на себе си!