108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


ЗАНИМАНИЯ по ИНТЕРЕСИ

Занимания по интереси

за II срок на учебната 2018-2019 г.

“ТАНЦУВАЙ с МЕН” Ръководител: А. Маринова

“БУКВАР на ЗДРАВЕТО” - Ръководител: М. Стоянова

“ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА” - Ръководител: И. Банева

“ПРИРОДОЛЮБИТЕЛИ” - Ръководител: Н. Русева

“ПРИРОДАТА и НИЕ” -  Ръководител: Д. Стоянова

“ЗАНИМАТЕЛНА МАТЕМАТИКА” - Ръководител: Г. Йорданов

 “АЗ-ГРАЖДАНИН на БЪЛГАРИЯ” -  Ръководител: А. Недялкова

 “ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ” - Ръководител: Д. Неков

 “БУШИДО” бойни изкуства -  Ръководител: В. Панайотов

 “КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ” - Ръководител: Л. Стоянова

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности,

възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание,

насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Заниманията по интереси в 108 СУ "Никола Беловеждов" са организирани за учениците от I до XII клас,

в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите,

както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.