108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ В I КЛАС

22 Декември 2017 г.

ПРИЕМАНЕ

на документи /Заявления/ за кандидатстване за I-ви клас, 

ще се осъществявя след утвърждаване на системата

за прием на ученици в I-ви клас от Столична община.

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ В  I КЛАС