108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


"Зелена мечта за моя град София"

26 Април 2018 г.

Литературен конкурс на тема

"Зелена мечта за моя град София"

2018-04-23
 

Като част от инициативите по случай Международният ден на Земята /22.04./, на 20.04.20018 г. в Дома на културата „Искър“

се състоя официалното награждаване на участниците в литературния конкурс „Зелена мечта за моя град София“.

Събитието се организира от СО-район „Искър“, Булекопак и ДК „Искър“. Участие в конкурса взеха ученици от IV до IX клас от училищата на

територията на район „Искър“.

Победител във възрастова група до IX  клас

I място- Черина Петрова от 108 СУ "Никола Беловеждов" в IX А клас, с есе.

  

 

II място- Йоана Николаева Цветкова -7 “б“, 108 СУ ,,Никола Беловеждов" 

с есе

Участниците бяха поздравени и наградени с грамоти, книги, електронни четци и таблети от

г-жа Лорита Радева, Общински съветник, Председател на постоянната комисия по опазване на околната среда,

земеделие и гори към Столичен общински съвет и 

г-жа Надежда Захариева, Председател на журито и изявената личност на район „Искър“.