108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Индивидуална форма на обучение

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

ЗАПОВЕД №1631 / 05.09.2017 Г.

УТВЪРЖДАВАМ: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА IX "a" клас

за учебната 2017/2018 г., на Димитър Ангелов Методиев разработен въз овснова на учебен план за гимназиален етап за профил Технологичен "Предприемачество и бизнес" прием след завършено основно образование - VIII  клас.

 

 

 

ЗАПОВЕД №1632 / 05.09.2017 Г.

УТВЪРЖДАВАМ: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА XI "б" клас

за учебната 2017/2018 г., на Драгомир Нерминов Рюстемов разработен въз овснова на учебен план за гимназиален етап за профил Технологичен "Предприемачество и бизнес" прием след завършено основно образование - VIII  клас.