108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Иновации в действие

Ученици и учители от 108 СУ "Никола Беловеждов" посетиха ОУ "Св. Св. Кирил и Методий",

с. Априлово по Национална програма „Иновации в действие“.

Програмата дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики.