108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


ИНОВАЦИОНЕН ЛАГЕР 2018

 

ИНОВАЦИОНЕН ЛАГЕР 2018

 

   На 13.11.2018 г. в 108 СУ „Никола Беловеждов” се проведе иновационен

лагер по формат на Джуниър Ачийвмънт България, като част от серия

инициативи на училището в рамките на Световната седмица по

предприемачество от 12. до 18. ноември 2018г.

   Целта на глобалната инициатива е да вдъхнови младите хора да

изследват потенциала си и да се развиват чрез иновации, въображение и

творческа мисъл.

   Иновационният лагер е нов образователен подход, който мотивира

младежите  да бъдат изобретателни и да поемат рискове в интерактивна

среда и така развива тяхната предприемаческа нагласа.

    Ученици от 11. и 12. клас взеха участие в инициативата. Разпределени в

пет отбора, в рамките на четири  часа разискваха и генерираха идеи, за да

предложат решения на казус , свързан с младежката безработица и кариерно

ориентиране. Разполагаха единствено с достъп до интернет и съветите на

менторите:

  1. Кирилка Ангелова – бизнес доброволец на ДАБ
  2. Александър Бачев – управител на Seven Points
  3. Боян Василев –  управител на Marketing MILL

   Събитието уважиха  представители на местната власт , ръководството на

108 СУ,учители и ученици.

   Презентациите с решения бяха представени на сцена пред тричленно

жури в състав:

  1. Ивайло Цеков – кмет на СО/район Искър
  2. Людмила Стоева – секретар на МКБППМН, СО/район Искър
  3. Виктор Бачев – консултант в Seven Points

    Всички участници получиха сертификати, а отличените отбори – грамоти.

    По време на мероприятието учениците тестваха своите знания в

различни области , според зададения казус, финансовата си грамотност, както и

уменията си да работят в екип, да си разпределят правилно времето и ролите,

да генерират идея, да презентират пред публика, да отговарят на въпроси и да

се аргументират.

    Работата на екипите беше наблюдавана от трима преподаватели .

    Целта – да се отрази степента на уменията на учениците , за да се оцени

ползата  от  този образователен подход в бъдеще за развиване на т.нар.

„меки умения”.  

 

           Координатор на събитието : старши учител Ели Руменова