108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


ИНОВАЦИОНЕН ЛАГЕР

23 Ноември 2017 г.

ИНОВАЦИОНЕН ЛАГЕР 2017

 

На 14.11.2017 г. в 108 СУ „Никола Беловеждов” се проведе иновационен лагер по формат на Джуниър Ачийвмънт България, като част от серия инициативи на училището в рамките на Световната седмица по предприемачество от 13. до 19. ноември 2017г.

Целта на глобалната инициатива е да вдъхнови младите хора да изследват потенциала си и да се развиват чрез иновации, въображение и творческа мисъл.

Иновационният лагер е нов образователен подход, който мотивира млади хора на възраст  от 15 до 19 г. да бъдат изобретателни и да поемат рискове в интерактивна среда и така развива тяхната предприемаческа нагласа.

Ученици от 10.  до 12. клас взеха участие в инициативата. Разпределени в пет отбора, в рамките на четири  часа разискваха и генерираха идеи, за да предложат решения на казуса:

 „Как искам да изглежда градът на моите мечти”

 Разполагаха единствено с достъп до компютри, Интернет и съветите на ментори –

г-ца Виктория Радева от ДАБ и г-н Димитър Неков, преподавател и инвеститор .

Събитието уважиха  представители на местната власт и лично  г-н Ивайло Цеков, кмет на район Искър, председателят на училищното настоятелство, ръководството на 108 СУ, родители, учители и ученици.

Презентациите с решения бяха представени на сцена пред тричленно жури в състав:

  1. Милена Хаджийска – н-к отдел „Образование, култура и социални дейности”  СО/район Искър
  2. Людмила Стоева – секретар на МКБППМН, СО/район Искър
  3. Кирилка Ангелова – Еventteam

Всички участници получиха сертификати, а отличените отбори – грамоти.

 

Координатор на събитието : старши учител Ели Руменова