108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


ИНОВАЦИОНЕН ФИНАНСОВ ЛАГЕР

 

                     108 СУ „НИКОЛА БЕЛОВЕЖДОВ“ София;             

                              Общ. Столична; район „Искър“; ж.к.Дружба 1;

                                тел.: 889 25 27; e-mail cou 108@mail.bg

 

 

ИНОВАЦИОНЕН ФИНАНСОВ ЛАГЕР

 

На 13.03.2018 г. в 108 СУ „Никола Беловеждов” се проведе иновационен лагер

по формат на Джуниър Ачийвмънт България, като част от серия инициативи на

училището в рамките на Световната седмица на парите от 12 до 18 март 2018г..

Целта на инициативата е да вдъхнови младите хора да изследват потенциала си

и да се развиват чрез иновации, въображение и творческа мисъл.

Иновационният лагер е нов образователен подход, разработен от Джуниър

Ачийвмънт, който мотивира млади хора на възраст от 15 до-19 г. да бъдат

изобретателни и да поемат рискове в интерактивна среда и така развива тяхната

предприемаческа нагласа.

Ученици от 10 и 11 клас взеха участие в инициативата. Разпределени в пет

отбора, в рамките на три часа разискваха конкретна задача : Как ще изглеждат парите

след 250 години и как ще се осъществява размяната тогава?

Разполагаха единствено с достъп до компютри, Интернет и съветите на ментори,

в ролята на които влязоха ученици от 12 клас по модела „ученик обучава ученик”.

Събитието уважиха представители на ДАБ, председателят на училищното

настоятелство, родители, учители и ученици.

Презентациите с решения бяха представени на сцена пред жури в състав:

1. Виктория Радева – от Джуниър Ачийвмънт България

2. Димитър Неков –застраховател от Алианц България

3. Карина Степченкова – педагогически съветник

4. Татяна Венева – ст.учител по информационни технологии

Мероприятието провокира участниците към въображение и иновативно

мислене и тества уменията им за решаване на казуси, за представяне пред публика и

търсене на подходящи аргументи. Степента на развитие на тези умения бяха отразени в

протокол от един наблюдател с цел анализ на резултатите от участие в подобни

инициативи.

Всички участници получиха сертификати, а отличените отбори – грамоти и награди.

  

Март 2018г.                                                              Координатор : Ели Руменова

  ст.учител по технологии