108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Комбинирана форма на обучение

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

КОМБИНИРАНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

ЗАПОВЕД №1633 / 05.09.2017 Г.

УТВЪРЖДАВАМ: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА VIII клас

за учебната 2017/2018 г.