108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


КОНКУРС

04 Юни 2019 г.

Заповед 

за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци

и мляко и млечни продукти в учебните заведения

по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко".