108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Материална база

Училището разполага със съвременна материално - техническа база:

- класна стая - подготвителна група
- игротека - подготвителна група
- зала по интереси
- класни стаи начален курс
- кабинети по български език и литература
- кабинети по чужди езици
- кабинети по математика
- компютърни кабинети - четири 
- кабинет по история и цивилизация
- кабинети по география и икономика
- кабинет по биология и здравно образование
- кабинет по физика и астрономия
- кабинет по химия и опазване на околната среда
- кабинет по музика
- кабинет по изобразително изкуство
- кабинет по домашен бит и техника
- кабинет по тeхнологии
- физкултурни салони - два 
- библиотека с достъп до Internet
- кабинет на педагогическия съветник
- конферентна зала "СОФИЯ"
- зала "БЪЛГАРИЯ"
- здравен кабинет
- стая на ресурсния учител
- ученически стол
- бюфет
 
 
B-komputri_2 B_Zala New_English New_Biologia New_Matematika B-Zala_Interesi
New_nachalni New_BEL New_Fizika B-Himia_2 B-Istoria B-Tehnologia_1
B-Muzika_1 B-IZ_Izkustvo New_Uchitelska NEW_Foae B-Salon_1 B-WC