108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Междуучилищен иновационен лагер

На 18.03.2019 г.108-мо СУ „Никола Беловеждов“ бе домакин на  

районен междуучилищен иновационен лагер

под мотото „Гласът на децата в „Дружба“.

Инициативата бе организирана от Местната комисия за борба срещу

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към район „Искър“,

чийто председател е кметът на район „Искър“ г- н Ивайло Цеков.

Целта бе, да се затвърди училището като приветлива за развитие среда, о

бразованието като част от толерантността и творчеството,

а споделянето на идеи и мнения - път към науката.

Специални гости на събитието бяха:

г-жа Томова от дирекция "Приобщаващо образование";

г-жа Кропнева от дирекция "Организация и контрол" на Министерство

на образованието и науката;

г-жа Лорита Радева - общински съветник от район „Искър“.

Участие в иновационния лагер "Гласът на децата в "Дружба"

взеха ученици от шест училища на територията на район „Искър“:

108 СУ „Никола Беловеждов“;

69 СУ„Димитър Маринов;

68 СУ„Акад. Никола Обрешков”;

4 ОУ „Проф. Джон Атанасов”;

150 ОУ „Цар Симеон Първи”;

163 ОУ „Черноризец Храбър”.

Учениците бяха разпределени в шест отбора във възрастова

група V- VII клас. В рамките на четири часа екипите работиха по

казуси, свързани с мотивацията за учене по нетрадиционен начини

и различен подход на изразяване.

Решенията си защитиха пред жури в състав:

г-жаСилвия Христова общински съветник;

г-н Петър Моллов зам.-кметът на район „Искър“;

г-н Йордан Стоянов от „Джунииър Ачийвмънт“;

г-жа Емилия Йорданова от Регионално управление на образованието.

По време на мероприятието учениците демонстрираха

отлични умения за работа в екип. 

След оспорвано  представяне и аргументиране

призовите места заеха:

I място - Шести отбор,

II място – Четвърти отбор,

III място – Втори отбор.

За усилената работа участниците получиха грамоти и награди.

Г-н Моллов зам.-кметът на район „Искър“ връчи на

директорите на шестте училища почетни плакети

с благодарност за подкрепата.

За съдействие при организацията,Район "Искър" благодари на

г-жа Ваня Джурова директора на 108-мо СУ„Никола Беловеждов“

и на нейния екип.