108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


МЕХАНИЗЪМ за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

20 Ноември 2019 г.

Заповед РД09-5906/28.12.2017 г.

за утвърждаване на

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциитев системата на предучилищното и училищното образование,Методически насоки и съвети, Алгоритъм за прилагане