108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Младежки посланици на НАТО

Младежки посланици на НАТО

На 23.10.2018 108 СУ "Никола Беловеждов" бе домакин на обучениепо

проект на Атлантическия клуб в България на тема: "Младежки посланници на НАТО".

Обучението се проведе с ученици от X- тите  класове в зала

"България" с лектор ЕкатеринаДимитрова, менижър "Програми и проекти", 

Атлантически клуб в България  и гост-лектора Съветник по

административните дейности на Американското посолство Андрю Мак Клиърн.

Целта на бучението бе, учениците да се запознаят с дейността и

сътрудничеството между държавите членки на НАТО, което допринася за

по-доброто разбиране на целите на външната политика на България,

както и учениците сами да достигнат до извода, че чрез общи действия и

сътрудничество  между държавите, те могат да се справят с

проблемите много по-добре и по-ефективно, отколкото сами.