108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "БОГ Е ЛЮБОВ"

По националната програма "Бог е любов"

ученичката на 108 СУ " Никола Беловеждов"

от I г клас Вилиана Иванова, с класен ръководител

Румяна Димитрова-спечели II - ро място за рисунка.