108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Национално ученическо състезание "Стъпала на знанието"

03 Декември 2018 г.

На 9.11.2018г. се проведе Национално ученическо състезание

"Стъпала на знанието" по Български език и литература

на сдружение "10 книги" с научен ръководител проф. Валери Стефанов.

От 108 СУ "Никола Беловеждов" взеха участие 17 ученици -

14 ученици от VII А, Б, В клас и 3 ученици от V А клас. След достойно представяне

и показани трайни знания по Български език и литература в проведения

Първи кръг на състезанието, учениците получиха грамоти от сдружението.

От тях се класираха 9 ученици за Втори кръг на състезанието, както следва:

Ася Александрова VII А клас
Нася Тодорова VII А клас
Румяна Митова VII А клас
Александра Пецева VII Б клас
Момчил Лазаров VII Б клас
Атанас Казиев VII В клас
Валерия Стоилова VII В клас
Вера Чортова А клас
Радина Йорданова А клас