108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


НВО

    Заповед на министъра на образованието и науката във връзка с организирането и 

провеждането на националното външно оценяване на учениците в IV ,VII  и X клас

през учебната 2018/2019 г.

 

IV клас

Български език и литература - 09.05.2019 г - начало 10 ч

Математика - 10.05.2019 г - начало 10 ч

Човекът и обществото - 14.05.2019 г. начало 10 ч

Човекът и природата - 16.05.2019 г. начало 10 ч

 

VII клас

17.06.2019 г. – НВО в VII клас по БЕЛ

19.06.2019 г. – НВО в VII клас по математика

 

 X клас

10-14.06.2019 г - Оценяване на дигиталните компетентности по график