108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


НВО

    

 Заповед на министъра на образовението и наукатавъв връзка с

организирането и провеждането на националното външно оценяване на

учениците в IV, VII  и X клас през учебната 2017/2018 г.

 

IV клас

10 май 2018 г. - БЕЛ

14 май 2018 г. - Математика

16 май 2018 г. - Човекът и обществото

17 май 2018 г. - Човекът и природата

 

VII клас

21.05.2018 г. – НВО в VII клас по БЕЛ

23.05.2018 г. – НВО в VII клас по математика

 

X клас

11 - 15 юни 2018 г. - Оценяване на дигиталните компетентности