108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


НВО

    Заповед на министъра на образованието и науката във връзка с организирането и 

провеждането на националното външно оценяване на учениците в IV ,VII  и X клас

през учебната 2019/2020 г.

 

IV  клас

 

НВО в VII клас по БЕЛ

НВО в VII клас по математика

 

 X клас

НВО в  Х клас по БЕЛ

НВО в Х клас по математика