108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Откриване на новата учебна 2018/2019 година в 108 СУ "Никола Беловеждов"

На 17 септември, вписан в календара като празник на добродетелите, който ни крепят – вярата, надеждата, любовта и мъдростта - с много  любов и с вълнение директорът на 108 СУ “Никола Беловеждов”, г-жа Ваня Джурова откри новата учебната 2018-2019 г.

Неповторим по своята тържественост,  училищният звънец, събра в двора на училището ученици, учители и родители. Гости на тържеството бяха:

Г-жа Милена Хаджийска – н-к отдел „Образование, култура и социални дейности” СО/район Искър;

Г-жа Жасмина Ценева- председател на училищното настоятелство;

Г-н Николай Тошев—председател на обществения съвет на училището;

Г-жа Фиданка Димитрова –настоящ Зам.Директор на 108 СУ ;

Г-жа Татяна Дечева –настоящ Зам.Директор на 108 СУ ;

Г-жа Виктория Георгиева –настоящ Зам.Директор на 108 СУ ;

Г-жа Яничка Иванова – бивш Зам.Директор на 108 СУ ;

Г-жа Вела Константинова – първия  Директор на 108-мо училище 

По традиция програмата започна с посрещане на училищното знаме и издигане на националния флаг.

Директорът на училището – г-жа Ваня Джурова,

пожела на малките първокласници здраве, много успех и целеустременост.

На дванадесетокласниците с последен първи учебен ден - пълна мобилизация и концентрация за учене. На колегите - да съхранят вечния стремеж към знанието и да го допълнят с мъдрост и опит.

Първокласниците първи прекрачиха училищния праг  с първия звънец, който оповести началото на първия им час в новото училище. След тях към класни стаи се отправиха и останалите ученици заедно с класните си ръководители.

Поздравителни адреси бяха изпратени от:

Столична община район „Искър“, Българска социалистическа партия - район Искър, Председателя на Народното събрание на Република България.