108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Паметен лист по случай 162 години от рождението на Никола Беловеждов - патрон на 108 СУ