108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


ПАНАИР

Панаир на мини учебни компании     

По повод Световната седмица на парите  на 14.03.2018г се проведе панаир

на мини учебните компании в 108 СУ.

В изложението участваха осем компании, които презентираха на щанд

своите  разнообразни идеи и продукти. Това са:

  • „Приятели” от клас с ръководител  Д. Стоянова
  • „Сладка треска”,„Екология и красота” и „Украса и подаръци” от клас с ръководител Н. Русева
  • „Аква 108” от 2в  клас с ръководител А. Маринова
  • „Здраве в рамка” и „Щастливите пеперудки” от клас с ръководител И.Банева
  • „Слънце” от клас с ръководител Л.Стоянова

      С много старание и желание учениците се подготвяха за тази изява.Всяка фирма участваше със собствен щанд,

който беше подреден и аранжиран от самите деца.

В ролята на ментори на мини компаниите влязоха ученици от 11 и 12 клас , които се включиха с ценни съвети

относно име на компаниите, представяне на продукта, поведение,ценообразуване и реклама.

Мероприятието включва дейности по модела „Ученик обучава ученик” и „Учене чрез правене”

Компетентно жури от ученици в гимназиален етап оцени работата на мини компаниите с интервю на щанд.

Атрактивното представяне, креативните идеи и силната конкуренция затрудниха журито, което трябваше

да определи най-добрите.

Като на игра участниците в панаира, всъщност работиха в условия,  близки до

реалните и се справиха много добре с предизвикателствата на директното общуване.

Мероприятието се оказа успешно и ефективно събитие, заредено с много емоции Благодарение

на такива занимания, съчетаващи дейности по модела „учене чрез правене” и „ученик обучава ученик”,

учениците трупат социален опит и се научават да работят в екип.

Симулирането на икономическата реалност ги активизира и насърчава творческото и

предприемаческото мислене у тях.

 Всички участници получиха сертификати , а победители станаха:

 

  1. „Здраве в рамка”
  2. „Сладка треска”  
  3. „Аква 108”          

  

 

март 2017                                                     Ели Руменова

                                       старши учител по технологии