108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Педагогически съветник

          В нашето училище педагогогически съветник е г-жа Иванка Желева. Тя работи с учениците от всички образователни степени.  Диагностицира училищната готовност на първокласниците и подпомага адаптацията им към училищната среда. Педагогическият съветник подпомага  родители, учители и деца в техните взаимоотношения, консултира проблемни случаи при агресивност, насилие, нарушение правата на детето и зависимости. Спомага за  ограничаване проявите на агресия в училище, като провежда тренинги за справяне с гняв и агресивно поведение и за самоутвърждаване на личността. Г-жа Иванка Желева прилага иновационни методи в своята работа, както с учениците така и с техните родители и преподаватели. Прилага арт - терапевтични, логотерапевтични и гещалттерапевтични подходи и техники в консултантската си дейност. Дългогодишният и` опит като педагогически съветник я прави надежден съюзник в борбата на преподаватели и родители срещу противообществените прояви на учениците.       

График на педагогическия съветник: 

Приемно време за консултации на учители

понеделник:       11.00 - 12.30 ч.

сряда:                 13.30 - 14.30 ч

В останалото време консултации могат да получат родители и ученици, след договаряне с педагогическия съветник за определяне на час.

Иванка Желева E-mail: ivankajeleva@abv.bg кабинет 210, ет 2