108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Победител в Национално финално състезание на СБНУ

 

Победители в Национално финално състезание на СБНУ 

   

Ивелина Данаилова Сандулова 2 - в клас,  

                        

      

Даниел Давидов Дончев 1 - a клас 

         

 

Данаил Николаев Йорданов 1 - a клас и с отлично представяне на Великденско математическо състезание

Наградени ученици в състезание "Аз и числата" на СБНУ - 2 в клас

 

Класирани ученици за Национално състезание "Любословие"  

2 - в клас, кл. р-л Любка Стоянова