108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Подготвителна група

 

   

В А Ж Н О ! ! ! 

Подготвителна група за учебната 2018/2019 г.
Приемаме деца:

16 деца родени през 2012 година 

6 деца родени през 2013 година

Регистрирането и кандидатстването се извършват по електронен път.

Родителят/настойникът предварително се запознава с начина на регистриране в сайта на ИСОДЗ и ПГУ на адрес : www.kg.sofia.bg

Наредба за прием на деца в общинските детски градаини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична общинаПредлагаме  полудневна организация на обучение.
                               

Училището разполага със съвременна материално - техническа база: 

-
 класна стая - подготвителна група

- игротека
- зала по интереси
- два физкултурни салона
- обновена  библиотека с достъп до Internet
- кабинет на педагогическия съветник
- конферентна зала
- здравен кабинет
- ученически стол
- бюфет
и високо квалифицирани учители.

 


За контакти:

108 СУ "Никола Беловеждов"
Адрес: гр. София, п.к. 1592
Район: Искър,  ж.к. Дружба 1
Телефони: 979-08-99, 889-25-27, 889-24-27
Автобуси: №84, №88, №604 и №404;
Трамвай №20; Тролей №4 и №11
www.108sou.net; E-Mail: cou108@mail.bg


снимка 1снимка 2снимка 3