108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Поздравления за Ели Руменова

Поздравления за Ели Руменова - старши учител по технологии, която на 24.05.2019 г.

по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост,

на сцена пред Народния театър „Иван Вазов“ получи почетното отличие „Неофит Рилски“

за образцови професионални постижения.