108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


ПОКАНА ЗА КОНКУРС

08 Август 2017 г.

ПОКАНА ЗА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2017/2018Г

На вниманието на  юридическите и физически лица, които желаят

да участват  в конкурс за  извънкласни дейности в 108 СУ "Никола Беловеждов"

На основание решение на СОС №136/06.04.2017г.

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС ЗА  ИЗВЪКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В 108 СУ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

 

ВИДОВЕ ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ