108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


ПОСТИЖЕНИЯ

Ученичката – Нася Иванова Тодорова от VI-a клас

от нашето 108 СУ „Никола Беловеждов“ 

на националното състезание по музика – „КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА“

за ученици от ІV, V, VІ И VІІ клас, проведено 23-25 март 2018 г. в гр. Пловдив,

се класира на V-то място.