108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Празничен концерт по повод 3-ти март

05 Март 2019 г.

На тържествения концерт в ОКИ – Дом на културата „Искър“,

организиран от район "Искър" по случай 141 години от Освобождението

на България - ученици от 108-мо СУ “Никола Беловеждов“ участваха с рецитал

под ръководството на г- жа Диана Пенева