108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ 45 години 108 СУ "Никола Беловеждов"