108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ 45 години 108 СУ "Никола Беловеждов"

 

ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ 45 години 108 СУ "Никола Беловеждов"

                   

        На 15.05.2017 година в Дом на Културата“Искър“  се състоя

                       ЮБИЛЕЕН  ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ

по повод 45 годишния юбилей на 108 СУ „Никола Беловеждов“.

        Празничното събитие бе организирано и

подготвено от учителите и ръководсвото на училището.

        В него участие взеха учениците от І до ХІІ клас.

Талантливите възпитаници на училището впечатлиха публиката  

с песни, танци, акробатика и

постановки, хумор и драматизации.

        Мотото на тържеството беше

„МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ!“

        Директорът на училището- госпожа Ваня Джурова – произнесе слово и запозна присъстващите с историята и традициите на 108 СУ, 

отбеляза някои от по-значимите успехи в настоящето и сподели стратегии

за развитие на училището в  бъдеще.