108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ

14 Май 2018 г.

На 9 май в Дом на културата „Искър“ атмосферата бе изключително празнична.

Проведе се ежегодният концерт на 108 СУ „Никола Беловеждов“ под надслов „В СВОБОДА РОДЕНИ“.

Събитието започна тържествено с обявяване на присъстващите гости:

Г-жа Ваня Джурова-настоящ  Директор на 108 СУ „Никола Беловеждов“ 

Г-жа Фиданка Димитрова и Татяна Дечева-Заместник Дирeктори:;

Г-жа Милена Хаджийска-началник отдел “Образование, култура и социални дейности“ на район „Искър“;

Г-жа Жасмина Ценева-председател на училищното настоятелство;

Г-н Николай Тошев-председател на Обществения съвет;

Г-жа Яничка Иванова-бивш заместник директор на 108 СУ „Никола Беловеждов“;

Г-жа Дарина Стоилова-бивш преподавател по Технологии в 108 СУ „Никола Беловеждов“.

В продължение на два часа учениците, учителите  и гостите на тържеството се забавляваха с интересната и

разнообразна програма.