108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Преподаватели

 Български език и литература

 Светлана Михайлова - старши учител

 Иванка Младенова - старши учител

 Иванка Маркова - старши учител

 Панка Апостолова - старши учител

 Аурета Василева  - старши учител

 Английски език

 Татяна Николова - старши учител

 Любка Петрова - старши учител

 Галина Алексиева - старши учител

 Петя Георгиева - старши учител

 Руски език

 Татяна Николова - старши учител

 Математика

 Григор Йорданов - учител

  Цветанка Попова - учител

 Росислава Димова - старши учител

 Информатика и Информационни

 технологии

 Фиданка Димитрова - заместник директор

 Татяна Венева - старши учител

 Дафина Пелтекова - старши учител

 История и цивилизация

 Албена Недялкова - старши учител

 Светлана Михайлова - старши учител

 География и икономика

 Юлия Коева - старши учител

 Анна Пеева - старши учител

 Философски науки

 Димитър  Неков - учител

 Биология и здравно образование

 Ваня Джурова - директор

 Цветомира Василева - старши учител

 Физика и астрономия

 Росислава Димова - старши учител

 Химия и опазване на околната среда

 Татяна  Дечева - заместник директор

 Милена Кондева - учител

 Музика

 Евгения Богданова - старши учител

 Изобразително изкуство

 Мария Дерменджиева - старши учител

  Физическа култура и спорт

  Юлия Герчева - старши учител

  Мариян Моровяков - старши учител

  Иван Бойчев - старши учител

  Цветелина Георгиева - учител

  

 

 Домашна техника и икономика

 Марийка Симова - старши учител

 Технологии

 Ели Видинова - старши учител

 Начални учители

 Диана Пенева - старши учител

 Диана Стоянова - старши учител

 Наталия Найденова - старши учител

 Надя Русева - старши учител

 Татяна Бонева - старши учител

 Антония Маринова - учител

 Румяна Димитрова - старши учител

 Иванка Банева - старши учител

 Савка Милушева - старши учител

 Любка Стоянова - старши учител

 Милена Стоянова - старши учител

 Юлия Борисова - старши учител

 Христина Цекова -старши учител

 Ани Атанасова - старши учител

 Детелина Василева - старши учител

 Учители - ПИГ

 Р. Илиева - старши учител

 Борка Младенова - старши учител

 Д. Милева - старши учител

 Маргарита Андонова - старши учител

 Галина Маринова - старши учител

 Мария Узунова - учител

 С. Първанова - старши учител

 Маргарита Кондова - старши учител

 Й. Иванова - старши учител

 Р. Карамфилова - учител

 Клара Владиславова - учител

 Камелия Кръстева - учител

 Ирина Неделчева - Костова - старши учител

 Виолета Радева - старши учител

 Педагогически съветник

 К.Степченкова

 Ресурсен учител

 Бистра Христова - старши учител

 Психолог

 М. Пенева

 Логопед

 Яница Табакова