108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Преподаватели

 Български език и литература

 Светлана Михайлова - старши учител

 Иванка Младенова - старши учител

 Иванка Маркова - старши учител

 Панка Апостолова - старши учител

 Аурета Василева  - старши учител

 Английски език

 Татяна Николова - старши учител

 Любка Петрова - старши учител

 Галина Алексиева - старши учител

 Петя Георгиева - старши учител

 Калина Даскалова - учител

 Руски език

 Татяна Николова - старши учител

 Испански език

 Дарина Цачева- лектор

 Математика

 Росислава Димова - старши учител

 Цветанка Попова - учител

 Григор Йорданов - учител

 Марио Петров - старши учител

 Информатика и Информационни

 технологии

 Фиданка Димитрова - заместник директор

 Боряна Балева - заместник директор

 Илиана Симеоновска - старши учител

 Татяна Венева - старши учител

 Дафина Пелтекова - старши учител

  История и цивилизация

 Албена Недялкова - старши учител

 Светлана Михайлова - старши учител

 География и икономика

 Юлия Коева - старши учител

 Анна Пеева - старши учител

 Биология и здравно образование

 Ваня Джурова - директор

 Цветомира Василева - старши учител

 Физика и астрономия

 Росислава Димова - старши учител

 Химия и опазване на околната среда

 Милена Кондева - учител

 Музика

 Е. Богданова - старши учител

 Изобразително изкуство

 Мария Дерменджиева - старши учител

  Физическа култура и спорт

  Мариана Казъмска - старши учител

  Мариян Моровяков - старши учител

  Иван Бойчев - старши учител

  Цветелина Георгиева - учител

  Калоян Георгиев - учител

 

 Домашна техника и икономика

Марийка Симова - старши учител

Технологии

Ели Видинова - старши учител

Снежанка Христова - учител

Начални учители

 Надя Русева - старши учител

 Татяна Бонева - старши учител

 Антония Маринова - учител

 Румяна Димитрова - старши учител

 Иванка Банева - старши учител

Савка Милушева - старши учител

Любка Стоянова - старши учител

Милена Стоянова - старши учител

Юлия Борисова - старши учител

Христина Цекова -старши учител

Стефка Динолова - старши учител

Детелина Василева - старши учител

Диана Пенева - старши учител

Диана Стоянова - старши учител

Ани Атанасова - старши учител

Наталия Найденова - старши учител

Учители - ПИГ

Маргарита Андонова - старши учител

Галина Маринова - старши учител

Мария Узунова - учител

Пламена Асенова - учител

Жасмина Стефанова - учител

Маргарита Кондова - старши учител

Силвия Костова - учител

Бисерка Николова - учител

Клара Владиславова - старши учител

Виолета Радева - старши учител

Ирина Неделчева - Костова - старши учител

Камелия Кръстева - учител

Боряна Джамбазка - учител

Адриана Николова - старши учител

Борка Младенова - старши учител

Педагогически съветник

Иванка Желева

Ресурсен учител

Бистра Христова - старши учител

Психолог

Добринка Петрова

Логопед

Яница Табакова