108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Прием след VІІІ клас

 

І. Паралелка - Профил „Технологичен - Предприемачество и бизнес”

                     

 

 
Брой паралелки - 1
Брой ученици - 26

Профилиращи предмети:


· Технологии

- Пазарна икономика в IX  и X  клас

- Маркетинг и реклама XI клас

- Предприемачество в XI  и ХII клас

- Счетоводство на предприятието в XII клас


· Информационни технологии

· География и икономика

- География и световна търговия в X и XI клас

- Пари, банки и финансови пазари в XII  клас

Балообразуващи предмети:
· Български език и литература
· Математика
· География и икономика

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

ЗАПОВЕД № 1629/05.09.2017 г.

УТВЪРЖДАВАМ: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА IX "А" клас за учебната 2017/2018, разработен въз основа на Рамков учебен план за общо образование за основната степен на образование.