108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Прием след VІІ клас

 

Прием след седми клас - 2019/2020 учебна година

  

 

ГРАФИК

на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища

за учебната 2019-2020г. съгласно Наредба №10 от 01.09.2016г.

след завършено основно образование.

 

 Профил „ Предприемачески”

с интензивно изучаване на Английски език 

    

Брой паралелки - 1 

Брой ученици - 26

Срок на обучение - 5 години

Профилиращи предмети:

- Предприемачество

- География и икономика 

- Информационни технологии

Балообразуващи оценки:

  3 х резултата от Националното Външно

        Оценяване по Български език и литература

  1 х  резултата от  Националното Външно      

         Оценяване по Математика               

  1 х оценката по Информационни технологии от    

        свидетелството  за основно обрзование

  1 х оценката по География и икономика от    

        свидетелството  за основно обрзование

 

  Профил „ Предприемачески”

с разширено изучаване на Английски език 

 

   

 

Брой паралелки - 1 

Брой ученици - 26

Срок на обучение - 5 години

Профилиращи предмети:

- Предприемачество

- География и икономика

- Информационни технологии

Балообразуващи оценки:

  3 х резултата от Националното Външно

        Оценяване по Български език и литература

  1 х  резултата от  Националното Външно      

         Оценяване по Математика               

  1 х оценката по Информационни технологии от    

        свидетелството  за основно обрзование

  1 х оценката по География и икономика от    

        свидетелството  за основно обрзование

 

             

 

 

 

        

              УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

за VIII  клас  за учебната 2018/2019г.