108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Прием след VІІ клас

       ВАЖНО 

за родителите на учениците от VII клас.

Сайтът на който могат да бъдат подавани онлайн заявления за кандидатстване,

ще бъде активен в момента, в който учениците започнат

да получават служебните си бележки.

Адресите са:priem.mon.bg и 7 klas.mon.bg, като и двата сайта

ще работят едновременно и ще имат достъп до една и съща система.

 

 

 

 Профил „ Предприемачески”

с интензивно изучаване на Английски език 

    

Брой паралелки - 1 

Брой ученици - 26

Срок на обучение - 5 години

Профилиращи предмети:

- Предприемачество

- Информационни технологии

Балообразуващи оценки:

  3 х резултата от Националното Външно

        Оценяване по Български език и литература

  1 х  резултата от  Националното Външно      

         Оценяване по Математика               

  1 х оценката по Информационни технологии от    

        свидетелството  за основно обрзование

  1 х оценката по География и икономика от    

        свидетелството  за основно обрзование

 

 

 

 

 

Профил „ Предприемачески”

с разширено изучаване на Английски език 

Брой паралелки - 1 

Брой ученици - 26

Срок на обучение - 5 години

Профилиращи предмети:

- Предприемачество

- География и икономика

Балообразуващи оценки:

  3 х резултата от Националното Външно

        Оценяване по Български език и литература

  1 х  резултата от  Националното Външно      

         Оценяване по Математика               

  1 х оценката по Информационни технологии от    

        свидетелството  за основно обрзование

  1 х оценката по География и икономика от    

        свидетелството  за основно обрзование