108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Прием I клас

                                                                                      

ПРИЕМ В I КЛАС 

 

ГРАФИК ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ  ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ПЪРВИ КЛАС

18 юни - до 12 часа - подаване на заявления за III-то класиране

18 юни - 18 часа - обявяване на списъците на приетите ученици на III-то класиране

19 - 20 юни - до 12 часа- записване на учениците, приети на III-то класиране

20 юни - 18 часа - обявяване на на свободните места след III-то класиране

 

 Уважаеми родители, 

Съгласно Системата  за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община,

 обявяваме 

 СПИСЪКА НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА I  КЛАС НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ

 в 108 СУ "Никола Беловеждов".

  

ВХ.№ 1060 - 120 от 08.06.2018 година

ВХ. № 1057 - 119 от 08.06.2018 година

  

 Уважаеми родители,

Съгласно Системата  за прием на ученици в първи клас

в общинските училища на територията на Столична община,

 обявяването на списъците на класираните ученици на първо класиране 

 в 108 СУ "Никола Беловеждов" ще се осъществи днес /04.06.2018 г./ в 17 ч.

         

ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, ПРИЕТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ОТ 05.06.2018  ДО 07.06.2018г. ВКЛЮЧИТЕЛНО ДО 17.00 ЧАСА.

ПРИ ЗАПИСВАНЕТО, РОДИТЕЛЯТ ПРЕДСТАВЯ ОРИГИНАЛА НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА ЗАВЪРШЕНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА.

      

Прием на ученици в първи клас за учебната 2018/2019 г.

4 паралелки по 22 ученици          

 

Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

ЗАЯВЛЕНИЕ за първи клас

 

 

 

 ПРИЛЕЖАЩА ТЕРИТОРИЯ КЪМ 108 СУ "НИКОЛА БЕЛОВЕЖДОВ" - РАЙОН "ИСКЪР"