108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Прием I клас

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ В  I КЛАС

                                                                                        

ПРИЕМ В I КЛАС                         

 УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

ЗАПОВЕД № 1616/05.09.2017 г

УТВЪРЖДАВАМ: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА I "а" клас за учебната 2017/2018 година, разработен въз основа на Рамков учебен план за общо образование за основната степен на образование.

ЗАПОВЕД № 1617/05.09.2017 г

УТВЪРЖДАВАМ: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА I "б" клас за учебната 2017/2018 година, разработен въз основа на Рамков учебен план за общо образование за основната степен на образование.

ЗАПОВЕД № 1618/05.09.2017 г

УТВЪРЖДАВАМ: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА I "в" клас за учебната 2017/2018 година, разработен въз основа на Рамков учебен план за общо образование за основната степен на образование.