108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Прием I клас

ПРИЕМ В I КЛАС 

за учебната  2020/2021 г.

4 паралелки по 22 ученици

 

С решение № 129 от 14.03.2019 г. на Столичния общински съвет за

изменение и допълнение на Системата за прием на ученици в първи клас

в общинските училища на територията на Столична община, 

кметът на СО утвърди:

График за дейностите по приема

 

Прилежащ район