108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Прием I клас

                                                                                       

ПРИЕМ В I КЛАС                         

Прием на ученици в първи клас за учебната 2018/2019 г.

4 паралелки по 22 ученици

Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

ЗАЯВЛЕНИЕ за първи клас

 

 

 

 ПРИЛЕЖАЩА ТЕРИТОРИЯ КЪМ 108 СУ "НИКОЛА БЕЛОВЕЖДОВ" - РАЙОН "ИСКЪР"