108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Прием II клас

ПРИЕМ II КЛАС   

 УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

ЗАПОВЕД № 1619/05.09.2017 г

УТВЪРЖДАВАМ: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА II "а" клас за учебната 2017/2018 година, разработен въз основа на Рамков учебен план за общо образование за основната степен на образование.

ЗАПОВЕД № 1620/05.09.2017 г

УТВЪРЖДАВАМ: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА II "а" клас за учебната 2017/2018 година, разработен въз основа на Рамков учебен план за общо образование за основната степен на образование.

ЗАПОВЕД № 1621/05.09.2017 г

УТВЪРЖДАВАМ: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА II "в" клас за учебната 2017/2018 година, разработен въз основа на Рамков учебен план за общо образование за основната степен на образование.

ЗАПОВЕД № 1622/05.09.2017 г

УТВЪРЖДАВАМ: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА II "г" клас за учебната 2017/2018 година, разработен въз основа на Рамков учебен план за общо образование за основната степен на образование.