108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Училищен учебен план II клас

ПРИЕМ II КЛАС 

 

   УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

за II А, Б, В, Г  клас  за учебната 2018/2019г.