108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Прием и Училищен учебен план V клас

ПРИЕМ за V клас   

за УЧЕБНАТА 2019/2020 година

 

В А Ж Н О !

 За учебната 2019/2020 година броя на паралелките за 5-ти клас са 4 /четири/,

 разпределението на учениците остава същото както до 4-ти клас.

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН

ПЛАН за V  клас за

учебната 2019/2020г.