108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Прием V клас

                               ПРИЕМ за V клас             

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

ТРИ ПАРАЛЕЛКИ ПО 26 УЧЕНИЦИ

с разширено изучаване на Български език и литература и Математика