108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Прием V клас

ПРИЕМ за V клас   

за УЧЕБНАТА 2018/2019 година

ТРИ ПАРАЛЕЛКИ 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

за V А, Б, В  клас 

за учебната 2018/2019г.