108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Прием VI клас

 

ПРИЕМ В VI КЛАС  

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

ЗАПОВЕД № 1625/05.09.2017 г

УТВЪРЖДАВАМ: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА VI "а" клас за учебната 2017/2018 година, разработен въз основа на Рамков учебен план за общо образование за основната степен на образование.

 

 

ЗАПОВЕД № 1626/05.09.2017 г.

УТВЪРЖДАВАМ: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА VI "б" клас за учебната 2017/2018 година, разработен въз основа на Рамков учебен план за общо образование за основната степен на образование.

 

 

ЗАПОВЕД № 1627/05.09.2017 г.

УТВЪРЖДАВАМ: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА VI "в" клас за учебната 2017/2018 година, разработен въз основа на Рамков учебен план за общо образование за основната степен на образование.