108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Прием VII клас

          VII КЛАС  

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

за VII А, Б, В клас  за учебната 2018/2019г.