108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Прием

 ДОБРЕ  ДОШЛИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА "ПРИЕМ" НА САЙТА НА 108 СУ " Никола Беловеждов".
 
Тук ще намерите информация какво предлага нашето училище за вашите деца.
 
Колективът на 108 СУ " Никола Беловеждов" се състои от високо квалифицирани преподаватели
с дългогодишна практика и опит в преподаването и възпитанието на подрастващото поколение.
 
Преподавателите от 108 СУ " Никола Беловеждов" предлагат на бъдещите ученици:
- Изучаване на чужди езици, музика, спорт, извън класни занимания
- Развитие на потенциала и мотивацията за учене и превръщане на училището в любимо място
- Развиване на интелекта, креативността, артистичността и социалните умения у всеки ученик
- Възпитание в самостоятелност, изобретателност и общителност 
- Възпитани в толерантност към различните етноси и култури
 
 
През настоящата 2016/2017 учебна година в 108 СУ " Никола Беловеждов" се предлагат следните предмети по СИП,ЗИП, ФУЧ и ИУЧ:
 
I клас
ФУЧ
- Английски език и Предприемачество и бизнес
ИУЧ
- Български език, Математика и Информационни технологии
 
II, III, IV клас
ЗИП
- Български език и Математика
СИП
- Предприемачество и бизнес и Информационни технологии
 
V  клас
Va - ИУЧ - БЕЛ и Математика
Vб - ИУЧ - Математика и Информационни технологии
Vв - ИУЧ - БЕЛ, Математика и Английски език
 
VI клас
ЗИП - БЕЛ, Английски език и Математика
 
VII клас
ЗИП
- БЕЛ, Английски език и Математика
 
VIII клас
ЗИП
- БЕЛ, Английски език  и Математика
 
V -VI клас
СИП - Домашна техника и икономика
 
V - VIII  клас
СИП - Музика
 
IX а клас
ЗИП - Информационни технологии
СИП - Текстообработка /Бизнес кореспонденция на Английски език/
 
IX б клас
ЗИП - Информационни технологии
 
X а клас
СИП - Виртуално предприятие
 
X б клас
ЗИП - БЕЛ
 
XI a клас
СИП - Учебна компания
 
XII a клас
СИП - Компютърна симулация - Банките в действие
 
XII б  клас
ЗИП - БЕЛ
 
 
Повече информация за приема на ученици в нашето училище ще научите от интернет страниците :