108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


ПРОЕКТ "ЕРАЗЪМ +"

14 Октомври 2019 г.

Проектът "ЕРАЗЪМ +"  е финансиран по програма "ЕРАЗЪМ +" на Европейския съюз. В проекта участват:

България

Англия - като кординатор

Румъния

Турция

Италия

Хърватска

Всеки човек, който живее в 21 век, трябва да притежава умения. С развитието на технологиите се увеличи и количеството информация, която трябва да притежаваме. Хора от всички възрасти използват технологии в живота. В този момент възниква въпрос като този: Способни ли сме да използваме технологията правилно? Необходимо е децата да се ръководят и да дадат пример за правилната цел за използване на новите технологии. В развиващия се свят очакваме поколение хора, които произвеждат свои собствени игри, анимации, дейности и професии, като отчитат бъдещето на човешкия профил, който произвежда, а не консумира. Децата трябва да са осъзнати, решаващи проблеми, компютърно грамотни личности, за да се подготвят за живота.

 http://www.facebook.com/Taking-A-Learning-Journey-On-The-STEAM-Train-112118780193571/?modal=admin_todo_tour