108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


ПРОЕКТ "Знания, които променят живота"

ПРОЕКТ "Знания, които променят живота" - реализира се
благодарение на сътрудничеството на Джуниър Ачийвмънт
и организацията Metlife.