108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


проект „Знания, които променят живота”

 

                                     Знания, които променят живота 5

Стартира  петото издание на проекта „Знания, които променят живота”.

От декември 2018 до март2019, в рамките на десет учебни часа,

доброволци от застрахователна компания MetLife ще представят

в клас петте теми на програмата „Разумни финанси“, създадена от JA България.

Темите обхващат областите спестяване, инвестиране, кредити, 

застраховки, личен бюджет, семейно финансово планиране и целеполагане.

Целта на проекта - повишаване на финансовата грамотност на учениците,

която те демонстрират с входящи и изходящи тестове и състезания.

Първата тема „Ефективно спестяване” беше представена от доброволци

на MetLife на 10. и 13.декември 2018г, съответно в 10 А и 9А  класове.

Работата с бизнес доброволци помага да се стесни връзката между

образованието и бизнеса, активизира учениците, служи за пример

и поглед към бъдеща кариера.